Contacteu amb nosaltres

El nostre servei d'atenció

Telèfon:932 740 577

Contacteu amb el nostre servei d'assistència

Gravamen Especial Premis Loteria

Què és i quan s'aplica?

A partir del dia 1 de Gener de 2013, queden subjectes a gravamen especial del 20% tots els premis de Loteria i Apostes, superiors a 2.500 € per aposta o dècim, ccomercialitzats a partir del 1 de Gener del 2013.

 

A quins jocs afecta?

A tots els jocs comercialitzats per Loterías y Apuestas del Estado, però també als jocs comercializats per altres entitats o operados.

 

S'aplica als premis dels sortejos celebrats al 2012?

No. Els premis corresponents a sortejos celebrats el 2012, que es cobren fins l'Abril del 2013 (data de la seva caducitats), no estan subjectes a l'impost.

 

Com es calcula la quantia de 2.500 euros?

Els premis subjectes a retenció ho seran per dècim y aposta. Així, si un resguard està compost per més d'una aposta i cada una d'elles no està premiada amb més de 2.500 euros no tributarà cap quantitat, malgrat que la suma de totes elles superi aquest import.

 

Com es calcula la retenció?

La retenció, d'acord amb el que disposa en el text legal, s'aplica sobre la part del premi que excedeixi els 2.500 euros, quedant exent el tram de 1 a 2.500 euros.

 

Exemple.

Premi Base Impost
(Premi - 2.500€)
% Gravamen Import Retenció Premi Net
1€ a 2.500€ 0€ 0% 0€ 1€ a 2.500€
2.501€ 1€ 20% 0.20€ 2500,8€
2.510€ 10€ 20% 2€ 2508€
2.600€ 100€ 20% 20€ 2580€
2.800€ 300€ 20% 60€ 2.740€
5.000€ 2.500€ 20% 500€ 4.500€
10.000€ 7.500€ 20% 1.500€ 8.500€

 

Quan es practicarà la retenció?

En el momento d'abonar el premi.

 

Com es pagarà el premi?

Sí l'import dels premis és igual o superior a 2.500 euros, d'acord amb la Llei 7/2012, de 29 d'Octubre, el pagament no es podrà realitzar en efectiu.

 

¿I si el premio és compartit?

Si l'aposta subjecte a tributació és compartida per diversos apostants, la quantia subjecte a retenció, així com la quantia exenta, es prorretejarà entre els titulars en funció de la participació de cada un d'ells sobre el total.

 

On es poden cobrar els imports dels premis?

  • Premis inferiors a 1.000 euros: Administracions de Loteries LAE (sempre subjecte a disponiblitat d'efectiu)
  • Premis entre 1.001 i 5.000 euros: Administracions de Loteries LAE (de forma volutària i sempre subjecte a disponiblitat d'efectiu) o Entitats Bancàries concertades.
  • Premis superiors a 5.000 euros: S'abonaran exclusivament a les Entitats Bancàries concertades.

 

Haig d'identificar-me per cobrar un premio superior a 2.500 euros?

. És obligatòria la identificació mitjançant DNI, NIE, Passaport, Permís de Residència, Carnet de Conduir, si es tracta de persona física, i per mitjà d'escriptura de mombrament de càrrecs de la societat on figuri l'apoderat o administrador d'aquesta, dotada de poder suficient, en el cas de persones jurídiques.

Igualment s'ha d'informar de la província de residència fiscal.

En cas de cotitularitat s'hauran de proporcionar les dades de tots els agraciats..

 

S'emetrà un Certificat de Retenció?

Sí, a partir de les dades proporcionades i després de la seva verificació, es podrà demanar el certificat de retencions corresponent a Loterías y Apuestas del Estado.